Từ ngàn xưa, người Do Thái đã xem tri thức là loại vốn đặc biệt vì có thể sinh ra tiền bạc và của cải, lại không bị cướp đoạt được.

33126622_2019955871590105_3235852008896331776_o

Trong lịch sử, người Do Thái được biết đến là một sắc tộc có nguồn gốc từ Israel. Dù hiện nay người Do Thái sống rải rác tại nhiều quốc gia khác nhau, nhưng chỉ có Israel là quốc gia Do Thái duy nhất trên thế giới, người dân đa phần là người Do Thái và quốc đạo là đạo Do Thái. Thêm