Các hàm rất hữu ích trong PHP

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1/ Hàm có bao nhiêu tham số cũng được

Bạn có thể đã biết trong PHP chúng ta có thể tạo hàm với các tham số có giá trị mặc định ban đầu . Nhưng có 1 phương pháp cho phép 1 hàm chấp nhận mọi tham số !

Ví dụ đầu tiên với hàm có tham số có giá trị mặc định : Thêm

PHP – Những thủ thuật có thể bạn chưa biết

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khi học và làm việc với PHP lần đầu, đa phần lập trình viên đều có xu hướng học lướt các kiến thức căn bản để tập trung vào phần viết ứng dụng. Cũng chính vì lý do đó mà phần lớn những điểm nhấn quan trọng trong PHP thường là sẽ bị bỏ qua.
Bài viết này, với mong muốn tổng hợp và đưa đến cái nhìn bao quát, đầy đủ trong lập trình PHP. Qua đó giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ và hiểu sâu các vấn đề hơn.

1- Khi echo thay thế print:

Echo luôn luôn hoạt động nhanh hơn print, vì echo không có return gì cả, trong khi print thì luôn return true hay false ( 0 | 1)

Phân biệt hàm isset() và empty() trong php

3 phản hồi

Đầu tiên để phân biệt được hai hàm này – chúng ta hãy xem lại định nghĩa của hai hàm đó :

Isset()  là hàm dùng để kiểm tra xem một biến đã có giá trị hay chưa ? . Nếu có thì sẽ trả về giá trị là TRUE và ngược lại sẽ trả về giá trị là FALSE.

Empty() là hàm dùng để kiểm tra xem một biến có giá trị “rỗng” hay không ? . Nếu có thì sẽ trả về giá trị là TRUE và ngược lại sẽ trả về giá trị là FALSE.

Vậy  điểm khác nhau giữa hai hàm đó là gì ?  vì sao mà đa số người học lập trình php vẫn gặp khó khăn trong việc phân biệt chúng !!!

Thêm

Một số hàm xử lý chuỗi thường gặp trong PHP

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử lý chuỗi đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình PHP, bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số hàm xử lý chuỗi thường gặp trong PHP.

Thêm