[Tut Tổng hợp] – Khắc phục lỗi không khởi động được mysql

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kinh nghiệm xương máu cho bạn nào quản trị server của công ty hoặc của cá nhân:
– Không bao giờ được để full hdd.
– Không bao giờ đặt chế độ backup auto.
– Luôn xóa các bản backup mỗi khi download về máy xong.
– Đừng bao giờ ham rẻ mà đi thuê mấy bọn cung cấp dịch vụ vớ vẩn, đến lúc server mình die thì chỉ có đường ngồi khóc vì chúng nó chẳng bao giờ support được như các nhà cung cấp dịch vụ lớn.
– Đặc biệt cạch bọn cuocsongmoi.vn ra càng xa càng tốt Biểu tượng cảm xúc cry
Cách Khắc phục tình trạng service mysqld không thể stop, start hay restart là xóa bớt một trong các bản backup hiện tại trên server.
Rồi chạy lệnh sau để kill toàn bộ các process liên quan đang treo:
‪#‎pkill‬ -u mysql <– Hủy các process mà user mysql đang thực thi.
‪#‎killall‬ -9 mysqld <– Bắt buộc Service MySQLD phải stop và thoát khỏi MEM.
Sau đó chạy lệnh khởi động mysqld :
‪#‎service‬ mysqld start
Thân mến.

Advertisements

[Tut Tổng hợp] – [P1] – Các câu lệnh hữu ích khi Sử dụng Kloxo / Linux

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1. Lỗi PHP 5.3+ is required

Cách khắc phục: Login vào ssh với quyền root và chạy lệnh sau.

  • yum remove kloxomr-thirdparty-phpmyadmin
  • yum install kloxomr-thirdparty-phpmyadmin-4.0.10

2. Đổi pass admin với quyền ssh root

  • Method I
/script/resetpassword master ****** 
/etc/init.d/kloxo restart
  • Method II
/script/update --class=client  --name=admin  --subaction=password  --v-password=****** 
/etc/init.d/kloxo restart

3. WGET file với phương thức ftp có user và passwd

Sử dụng lệnh sau:(chmod 777 để đảm bảo quá trình wget thành công)

  • $ wget --user=vivek --password='myPassword' ftp://user@ip.ip.ip.ip/path/filename.tgz

 4. Change kloxo Default Web Page

If you want to change default web page in kloxo or need to download some files using IP instead of setting up domain in Kloxo, you can place file or edit in the following path:

  • /home/kloxo/httpd/default/
  • To reset again just run: /script/upcp

Hope it helps.